Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

Arbo wet

Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever een zo goed mogelijk Arbeidsomstandighedenbeleid te voeren ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het inventariseren en evalueren van gevaren die en arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich brengt, verwoord in artikel 5.1 en 5.2 van de Arbo-wet, behoren ook tot de taak van de werkgever.

Artikel 15 van de Arbo-wet en de artikelen 2.19, 2.21 en 2.22 van het Arbeidsomstandighedenbesluit verplichten de werkgever tot het beschikken over voldoende deskundige bedrijfshulpverleners en tot het waarborgen van deze deskundigheid middels het volgen van herhalingscursussen en (ontruimings) oefeningen.

Artikel 2.4.3 van het Arbo-besluit is een aantal prestatie-eisen voor bedrijfshulpverlening geformuleerd:
* Binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een ongeval of brand moet snel en effectief kunnen worden opgetreden tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door professionele externe hulpverleningsorganisaties, zoals brandweer en ambulancediensten.
* De aanwezigheid en beschikbaarheid van een voldoende aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) dient te allen tijde gewaarborgd te zijn.
* Als de veiligheid en de gezondheid van andere werknemers in de nabije omgeving van het bedrijf kunnen worden bedreigd, moeten de betrokken werkgevers zorgen dat de betrokken BHV-ers elkaar over en weer bijstand kunnen verlenen.