Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

Brandweer Diensten

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat brandveiligheid in de achterliggende jaren ten onrechte te weinig aandacht heeft gekregen. Daarom biedt EHBO Diensten Nederland ook een compleet pakket producten en diensten waarmee overheden, exploitanten, eigenaren en organisatoren risicoís in kaart kunnen brengen en de juiste preventiemaatregelen kunnen nemen. Zo minimaliseert u de kans op incidenten en calamiteiten. Bij evenementen Èn op vaste locaties.

Team
We beschikken over een grote groep professionals. Mannen en vrouwen die dagelijks actief zijn in de uitrukdienst van verschillende korpsen en precies weten waar het bij brandpreventie en -bestrijding om gaat. Onze mensen zijn gediplomeerd en ervaren. De meerwaarde komt tot uiting in de wijze waarop onze medewerkers veiligheidsaspecten oppakken en oplossen. De relatie is gebaseerd op vakkundigheid, zakelijkheid en wederzijds vertrouwen en zorgen voor de veiligheid in uw bedrijf of evenement.