Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

Een fysiotherapeut van EHBO Diensten Nederland adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Een behandeling heeft een begeleidend karakter.

Opties

Voorbereidend
Op weg naar een sportief evenement…..?
Weten de deelnemers dan hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden? Bij EHBO Diensten Nederland kunt u prima terecht om de deelnemers verantwoord te gaan laten deelnemen aan het evenement. De deelnemers krijgen een sport- of bewegingsprogramma gebaseerd op de huidige positie van iedere deelnemer. Reken maar dat een advies van een sportfysiotherapeut het plezier en de resultaten in de sport en het werk ten goede komt en bedenk; voorkomen is beter dan genezen.

Uitvoerend
Klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend:
- pijn
- krachtsvermindering
- ademhalingsproblemen
- zwelling en beperkingen in het bewegen.

- De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden, door veroudering of door een ongeval.

De behandeling kan verschillende vormen omvatten. Een van de bekendste is: massage. Hierbij wordt door verschillende handgrepen een therapeutisch doel bereikt. Dat doel kan zijn: pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding.

Nazorg
Een blessure of overtraind. Dan wil de deelnemers weer zo snel mogelijk op de been zijn. Met een alternatief trainingsschema desnoods, maar wilt u blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Een Sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan.

Blijven bewegen?
EHBO Diensten Nederland zorgt dan voor een sport en bewegingsprogramma voor na het evenement. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Kortom u wilt geen blessures maar wel een deskundig advies en een gerichte begeleiding. Die deskundigheid is er: de sportfysiotherapeut van EHBO Diensten Nederland.