Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

Beroerte: BE FAST

 

Als eerstehulpverlener (EHBO\\\'er) kan je een beroerte niet opheffen. De belangrijkste taak is snel herkennen en zorgen voor professionele hulp.


Om het vermoeden van een beroerte te versterken is er de FAST test. FAST is een afkorting voor: Face, Arms, Speech, Time.


  • Face staat voor gezicht. Een slachtoffer met een beroerte kan aan een zijde een afhangend gezicht hebben. Dit afhangen komt door verlamming van de spieren. Je test dit door het slachtoffer te vragen om de tanden te laten zien of te glimlachen. Let hierbij op een afhangende mondhoek of een scheve mond.
  • Arms staat voor armen. Vraag het slachtoffer de armen vooruit te steken en daarna de handpalmen naar boven te draaien. Let er nu op of een arm wegzakt of niet vloeiend draaien kan.
  • Speech staat voor spraak. Vraag het slachtoffer, kennissen of familie of er veranderingen zijn in het spreken, bijvoorbeeld klinken als dronken persoon of niet op woorden kunnen komen. Dit is zelf moeilijk in te schatten als je de persoon niet kent omdat je niet weet wat normaal is voor deze persoon.
  • Time staat voor tijd. Dit is de geschatte tijd dat de symptomen aanwezig zijn. Dit is van belang voor de professionele hulpverlening.


Een andere naam voor de fast test is de PLAT methode. Deze werkt hetzelfde als de FAST test maar de indeling is iets anders.


  • Praten Vraag het slachtoffer een simpele zin te herhalen. Spreekt hij vloeiend en kan hij op de woorden komen?
  • Lachen Vraag het slachtoffer te glimlachen en kijk naar de stand van de mond. Komen beide mondhoeken omhoog?
  • Armen omhoog Laat het slachtoffer de armen gelijkertijd rustig omhoog steken. Let op of het gelijk gaat en of het even soepel gaat.
  • Tong Vraag het slachtoffer om de tong uit te steken.


Komt minimaal 1 van de genoemde symptomen voor, bel dan onmiddellijk 112 en beschrijf de symptomen aan de centralist. Probeer altijd te achterhalen hoelang de symptomen al aanwezig zijn.

 

Nieuwsarchief