Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

Nieuw wettelijk maximum aan de betalingstermijn

 

Als ondernemer heeft u er vast wel eens mee te maken: een bedrijf waaraan u goederen of diensten levert, voldoet niet aan zijn betalingsverplichting of verlangt een zeer ruime betalingstermijn. Vanaf 16 maart 2013 kan daar verandering in komen. Vanaf die datum zijn namelijk wettelijke regels van kracht die de maximale betalingstermijn vastleggen én die u een wapen in handen geven om betalings-achterstanden te bestrijden.

Wat verandert er?

Vanaf 16 maart a.s. geldt voor nieuwe overeenkomsten tussen bedrijven standaard een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Wel is het toegestaan om in de overeenkomst een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen vast te leggen. Een betalingstermijn langer dan 60 dagen is alleen toegestaan indien aangetoond kan worden dat een langere betalingstermijn voor beide partijen niet nadelig is. Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Hiervan afwijken is vrijwel onmogelijk.

Let op: De nieuwe wettelijke betalingstermijn van 30 dagen is niet van toepassing op contracten afgesloten vóór 16 maart 2013. Is in deze contracten een andere (langere) betalingstermijn overeengekomen, dan blijft deze betalingstermijn van kracht. 

Ontvangt u geen of een te late betaling?

Betaalt uw klant of opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn? Dan mag u vanaf 16 maart a.s. naast de wettelijke handelsrente ook een standaard-vergoeding voor incassokosten in rekening brengen. Hiervoor hoeft u geen aanmaning te sturen. Zijn er geen afspraken gemaakt over de hoogte van de vergoeding, dan is de vergoeding een percentage van de rekening, waarbij een minimum van € 40,- geldt.

Geen minimumbetalingstermijn

De nieuwe regelgeving voorziet niet in een minimumbetalingstermijn. Wilt u een kortere betalingstermijn dan 30 dagen hanteren, dan kunt u deze vastleggen in uw betalings- en algemene voorwaarden. In de rubriek Tips en trucs vindt u meer informatie over het vastleggen van betalingsvoorwaarden en het vermelden van betalingsvoorwaarden op uw facturen.

Let op: de wettelijke regels zijn alleen van toepassing op transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden en gelden niet voor transacties tussen bedrijven en consumenten.

 

Nieuwsarchief