Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

BHV niet geregeld? Welke boete riskeert u?

De meeste werkgevers houden zich aan de regelgeving, u natuurlijk ook. Het kan echter zo zijn dat u onbewust deze regelgeving overtreedt en daardoor in de problemen komt. 


- Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat BHV 
  verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere 
  werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Als 
  u hiervan niet op de hoogte was en BHV dus niet geregeld 
  heeft, riskeert u een boete. De Inspectie SZW controleert of 
  de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op. 


In 2013 is een nieuwe wet van kracht geworden waardoor er vaker en hogere boetes opgelegd worden als u de Arbowetgeving overtreedt. 

De belangrijkste onderdelen van deze nieuwe wet, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, zijn:

  • Hogere boetes
  • Hogere straffen bij herhaalde overtreding
  • Stilleggen van bedrijfsonderdelen
  • Last onder dwangsom
  • Geen tussenkomst van de rechter


Meer informatie over deze wet vindt u in de brochure Overtredingen strenger bestraft.

Welke boetes riskeert u?
Wilt u weten welke boetes u riskeert? Ga dan naar www.zelfinspectie.nl en klik rechtsonder op de button Boetes & sancties. De boetes voor BHV hebben betrekking op de volgende artikelen uit de Arbowet: 

  • Artikel 3, lid 1, paragraaf e
  • Artikel 15


Uiteraard moeten de boetes niet de reden zijn waarom u BHV regelt. Het gaat tenslotte om de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en klanten.

Wat moet ik nu regelen?
Wilt u als ondernemer weten wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van de sociale wetten en regels? Wilt u weten wat u moet regelen? Kijk dan op www.weethoehetzit.nl. Klik op de situatie die bij u hoort en u heeft in een paar stappen de juiste informatie.

Nieuwsarchief