Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

 

Een risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E bestaat uit twee dingen:

- Een lijst met alle risico’s in uw bedrijf en 
- Een plan voor het oplossen ervan. 

Een ondernemer loopt risico’s. Het product waarin u investeert, moet aanslaan. Uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of u moet ‘t met een persoon minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. Kortom, behoorlijke risico’s.

RI&E zet de risico’s op een rij

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij en kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

De RI&E is volgens de Arbowet verplicht voor vrijwel alle ondernemers met personeel. Inspectie SZW controleert hier op. Controleer hier of u ook RI&E plichting bent?

De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico’s geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van BHV’ers vastgesteld.

Aan de slag met de RI&E
Wij helpen u graag met het maken van uw RI&E. Onze veiligheidskundigen kunnen de RI&E voor u opstellen. Bel voor meer informatie naar telefoonnummer 0297 271919.

Bent u een kleine ondernemer met personeel of bent u binnen zo\\\'n organisatie RI&E verantwoordelijk, dan vindt u op checkjewerkplek.nl duidelijke instructies en handige tools. 

Een stap voor stap handleiding vindt u in de brochure van Steunpunt RI&E Aan de slag met de RI&E.

 

Nieuwsarchief