Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

Nachtelijk licht en kanker

Het menselijk lichaam is gemaakt om actief te zijn gedurende de klaarlichte dag. Als het donker is wordt het verondersteld van te rusten. De moderne samenleving heeft deze natuurwet totaal veranderd. We leven in een 24 uur maatschppij door de beschikbaarheid van kunstlicht. Het feit dat mannen en vrouwen ook \'s nachts actief blijven heeft echter zware gezondheidsgevolgen. Meer en meer studies leggen een verband tussen nachtwerk (na 22u) en het ontstaan van bepaalde kankersoorten.


Hoe kunnen mensen zich beschermen tegen kunstlicht?


Tracht in een bijna totale duisternis te slapen. Scherm licht doorlatende deuren en vensters af. Probeer ook meer dan acht uur te slapen en niet meer dan negen uur. Teneinde een val in de totale duisternis te vermijden kan men een rood waaklampje in de kamer laten branden. Gebruik zeker geen wit of anders gekleurd licht bij een bezoek aan het toilet. Dit verstoord de hormonale balans in het lichaam en bemoeilijkt het terug inslapen. Probeer vlak na het opstaan, van achter het raam, een tiental minuten te kijken naar de zon of het daglicht. Dit geeft het lichaam op een volkomen natuurlijke manier energie om beter aan de dag te beginnen.

Nieuwsarchief