Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

Opleiding - eerste hulpverlener

Doel
Het in staat zijn om op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens met plotseling optredende stoornis in zijn gezondheidstoestand als gevolg van een ziekte of ongeval.

Inhoud
De opleiding omvat tenminste 20 lesuren welke afwisselend op de theorie en op de praktijk zijn gericht. Iedere deelnemer krijgt een opleidingsboek. De theorie- en praktijklessen worden verzorgd door de docent en gecoördineerd in samenwerking met een LOTUS "slachtoffer". Een gedeelte van de theorielessen wordt mogelijk gedoceerd door een arts.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een erkend examen. Het examen wordt afgenomen door een docent en een arts die beiden door "Het Oranje Kruis" zijn toegewezen. Na het met goed gevolg afleggen van het examen krijgt de deelnemer het diploma eerste hulpverlener met reanimatie. Het diploma is 2 jaar geldig.

Locatie
In-company
De opleiding wordt op uw locatie gegeven en is inclusief boeken, lesmateriaal, oefenmateriaal en examen.
* U heeft de beschikking over een "eigen" ruimte van minimaal 60m.
* De verzorging van koffie, thee en lunch wordt door u gedaan.
* Mogelijk vanaf 6 deelnemers.

Extern
Verzamelgroep - diverse opleidingslocaties o.a. in Abcoude, Hilversum en Mijdrecht. Inclusief boeken, lesmateriaal, lunch en examen.

Vervolgopleiding EHBO
Om het diploma eerste hulpverlener met Reanimatie geldig te houden moeten jaarlijks herhalingslessen worden gevolgd. Voor de opleidingen is een minimum van 6 deelnemers vastgesteld.