Hulpverlening is zo goed als de zwakste schakel sterk is... Laat het u niet gebeuren

Vervolgopleiding - eerste hulpverlener

De vervolgopleiding is bestemd voor iedere eerste hulpverlener die zijn kennis en vaardigheden op peil moet houden conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. Aan de vervolgopleiding kan een ieder deelnemen die in het bezit is van een geldig eerste hulp - diploma van het Oranje Kruis.

Doel
U wordt na het behalen van het diploma Eerste hulpverlener begeleid bij het onderhouden en verder ontwikkelen van verworven kennis en vaardigheden. Ondersteuning geven aan "eerste hulpverlener" die na het verlenen bij eerste hulp ruggespraak wil hebben. Adequaat kunnen handelen bij minder bedreigende aandoeningen zoals het leren aanleggen van een aantal andere verbanden.

Inhoud
De opleiding omvat jaarlijks 16 lesuren welke afwisselend op de theorie en op de praktijk zijn gericht. Iedere deelnemer heeft het opleidingsboek. Aanvullend lesboek is "de geoefende eerste hulpverlener". Dit boek kan in overleg worden aangeschaft.

Examen
Een examen is niet van toepassing mits de jaarlijkse herhalingslessen zijn gevolgd.

Locatie
In-company
De opleiding wordt op uw locatie gegeven en is inclusief boeken, lesmateriaal, oefenmateriaal en examen.
* U heeft de beschikking over een "eigen" ruimte van minimaal 60m.
* De verzorging van koffie, thee en lunch wordt door u gedaan.
* Mogelijk vanaf 6 deelnemers..